Mọi người kiểm tra xem mình đang F mấy ?

Không hiểu cái site AI này đưa ra kết quả dựa trên cơ chế gì.

https://covid19.got-it.ai/

Anh em show kết quả coi nào.

Screenshot from 2020-03-14 18-21-43.png
 
Top