Mới quen gái chung thuỷ

HELLO BO BO

Junior Member
Bạn gái em tự nhận với em là người chung thuỷ, trước kia đã yêu 3 người rồi nhưng chia tay vì nhũng người khác vô tâm và không đủ tốt. Bạn gái em cũng kể cô ấy là người được mọi người nhận xét thông minh, xinh đẹp. (Em thấy bình thường)
Em vui quá. :baffle::baffle:
 

Super Namek

Senior Member
Bạn gái em tự nhận với em là người chung thuỷ, trước kia đã yêu 3 người rồi nhưng chia tay vì nhũng người khác vô tâm và không đủ tốt. Bạn gái em cũng kể cô ấy là người được mọi người nhận xét thông minh, xinh đẹp. (Em thấy bình thường)
Em vui quá. :baffle::baffle:
Trước sau như một à mai phen
spGr73Z.png
 

sieusayya

Member
Bạn gái em tự nhận với em là người chung thuỷ, trước kia đã yêu 3 người rồi nhưng chia tay vì nhũng người khác vô tâm và không đủ tốt. Bạn gái em cũng kể cô ấy là người được mọi người nhận xét thông minh, xinh đẹp. (Em thấy bình thường)
Em vui quá. :baffle::baffle:
:adore::adore: Chúc mừng nhé.
 

Peter Pan 47

Senior Member
Chung thủy là khi chưa tìm được mối khác ngon hơn, t đợi xem mai mốt thằng thớt ra topic bị gấu phát hiện đang quen tiu đay. :look_down:
 
Top