Momo trên Android nay nhát ma hả các thím?

emyeumeonhatF17

Senior Member
Đã ở nhà một mình WFH, mà thằng momo lúc nó notify có âm báo là giọng con bm nào ấy, mình để âm notification nhỏ nên cũng không nghe rõ nó nói cm gì :surrender:
 
Top