Mong được tư vấn mà không sai box

Mục đích để theo dõi sức khoẻ, đếm bước đi các thứ. Chứ nó không phải là 1 chiếc đồng hồ đúng nghĩa đâu. Nó là 1 thiết bị điện tử kiểu giống như cái điện thoại thôi.
 
Top