Mong min mod giữ cho bên forums.voz.vn mở

Kacee

Moderator
tayto
editor
vozer cũ thành người là vì khả năng tồn tại được trước một lũ member mới vào quậy hàng ngày... đám này tồn tại được nhờ đóng đăng ký mà làm như nếm mật nằm gai ngoi lên thành người... kinh vl...

thôi về bên kia ngồi co ro với nhau đi, anh thương nên dời ngày khoá nội dung mới lại thêm cho một tuần...
 

Sky7z

Member
Từ từ những cái xấu sẽ bị đào thải thôi mà. Thời gian sẽ chứng minh tất cả.
 
Top