Most points là gì? sao chỉ dừng ở 113 nhỉ?

zQRCHEK.gif
 
Top