Một mình ở Sài Gòn.

grasshopper

Junior Member
Lạc

lạc quan và cố gắng hàng ngày bác ạ. E cũng 1 mình sg đây. Nhưng được cái ae họ hàng ở đây đông nên đỡ!

via theNEXTvoz for iPhone
 
Top