Một năm sau pha 'sảy miệng' của Jack Ma, Alibaba 'mất đứt' 344 tỷ USD vốn hóa

godfather3005

Đã tốn tiền
Thế các bạn thích qui luật thị trường cung cầu , bàn tay vô hình điều phối . Hay được kiểm soát bởi đấng tối cao hiện hữu, mọi thứ chỉ do cảm xúc thất thường của ngài quyết định
Làm gì còn bàn tay vô hình nào nữa😅
Adam smith ra cái thuyết đó trong trường hợp phản ứng của thị trường nó là tức thời, chứ thực tế để thị trường nó tự điều chỉnh thì quá lâu dẫn đến đường tăng năng xuất quá chậm. Chứ còn nây giờ chả có nước nào thả nổi thị trường cả, nên giờ chỉ có bàn tay thô bạo bằng luật và lệnh và bàn tay giật dây qua điều chỉnh cung tiền và lãi xuất.
 
Top