Một ngày của tổng thống Mỹ diễn ra thế nào?

chink dead

Senior Member
Nước chúng tôi chưa có tổng thống làm sao biết được hết công việc hàng ngày của tổng thống được :rolleyes::rolleyes:

Gửi từ App bằng vozFApp
Dầu sao phải trải nghiệm nền dân chủ kiểu mỹ ms thấy, tổng thống là một chức vụ có khá nhiều giới hạn nhưng với nhiều người lại cứ ngộ nhận rằng vị trí TT là một cái gì đó rất vl, kiểu như TT là vua của nước mỹ, vua của thế giới phương tây k bằng.
 
Top