Một số phương pháp giảm giá đất từ góc nhìn ngân hàng.

taiven

Senior Member
Mình xin hiến một số chính sách để giảm giá nhà đất. Các bác thảo luận, nào không hiểu hỏi mình nhé.
 • Nghiêm cấm mua bán nhà đất hai giá (một giá cao để vay ngân hàng, một giá thấp để đi công chứng hợp đồng mua bán)
 • Đề nghị định giá đất không phải mục đích nhà ở bằng giá ủy ban (nhiều doanh nghiệp kinh doanh có lợi nhuận lấy số tiền đó đầu tư vào đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm rồi lại lấy đất đó thế chấp ngân hàng đi vay)
 • Nghiêm cấm cho vay để mua đất không phải là đất ở.
 • Thiết lập giới hạn về diện tích đất đối với cho vay nhu cầu nhà ở.
 • Nghiêm cấm cho vay nhu cầu nhà ở thứ hai
 • Tăng yêu cầu vốn tự có đối với cho vay nhu cầu nhà ở
 • Tăng lãi suất cho vay đối với các khoản vay nhu cầu nhà ở đã vi phạm trước khi áp dụng các biện pháp trên.
 • Thế chấp tài sản chính bằng tài sản hình thành từ vốn vay
 • Định giá tài sản hình thành từ vốn vay làm căn cứ cho vay.
 

newdayvn

Đã tốn tiền
Mình xin hiến một số chính sách để giảm giá nhà đất. Các bác thảo luận, nào không hiểu hỏi mình nhé.
 • Nghiêm cấm mua bán nhà đất hai giá (một giá cao để vay ngân hàng, một giá thấp để đi công chứng hợp đồng mua bán)
 • Đề nghị định giá đất không phải mục đích nhà ở bằng giá ủy ban (nhiều doanh nghiệp kinh doanh có lợi nhuận lấy số tiền đó đầu tư vào đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm rồi lại lấy đất đó thế chấp ngân hàng đi vay)
 • Nghiêm cấm cho vay để mua đất không phải là đất ở.
 • Thiết lập giới hạn về diện tích đất đối với cho vay nhu cầu nhà ở.
 • Nghiêm cấm cho vay nhu cầu nhà ở thứ hai
 • Tăng yêu cầu vốn tự có đối với cho vay nhu cầu nhà ở
 • Tăng lãi suất cho vay đối với các khoản vay nhu cầu nhà ở đã vi phạm trước khi áp dụng các biện pháp trên.
 • Thế chấp tài sản chính bằng tài sản hình thành từ vốn vay
 • Định giá tài sản hình thành từ vốn vay làm căn cứ cho vay.
không ai ban hành quy định để gây thiệt hại cho chính bản thân mình đâu phen à, bỏ đi, muốn hạ giá ko có khó, chỉ là không có quyết tâm thôi
 
Top