Một tháng mấy thím xài hết bao nhiêu tiền?

Neo8X_hp

Junior Member
từ mùng 10-1 âm đến giờ tiêu hết 240 triệu , tính ra 1 tháng tiêu pha hết trung bình 30 đến 40 triệu
118517573_1004379479993904_5183732913247558826_n.jpg
 

Mon...

Member
tháng này ít ra đường , sài hết hình như nhiêu đây , có sài 1 ít tiền mặt có sẵn , chả nhớ bao nhiêu.
- Ở 1 mình , nhà cửa có sẵn.

 
Last edited:
Top