Mozilla gửi bánh cho Microsoft để kỷ niệm cái chết của Internet Explorer

ndv92

Senior Member
Firefox cũng sync được mà

Hồi xưa FF sync bằng private key, khá mất điểm trong mắt người dùng. Vài năm gần đây mới đẻ ra cái Firefox account để sync đỡ ngu hơn..

Sent from HUAWEI CLT-L29 using vozFApp
 

conhangheo

Senior Member
Hồi xưa FF sync bằng private key, khá mất điểm trong mắt người dùng. Vài năm gần đây mới đẻ ra cái Firefox account để sync đỡ ngu hơn..

Sent from HUAWEI CLT-L29 using vozFApp
Sync bằng private key secure hơn
 

passenger17

Senior Member
Mình vẫn dùng FF ngon, Chrome mình tìm cách chặn quảng cáo Youtube mãi không được trong khi FF chặn sạch boong
 
Top