HN Msi 750/1g Rồng. G4600. KitD4 32g (4x8 laptop)

PC-Start

Junior Member
1 Vga msi như link 750/1g Giá 700k
https://www.msi.com/Graphics-Card/support/N750-TF-1GD5OC
2 cpu Pen 1151 4600-900k
3 kit ram 32g như hình 2.8tr

 
Top