HN Msi 750/1g Rồng. G4600. KitD4 32g (4x8 laptop)

PC-Start

Member
1 Vga msi như link 750/1g Giá 700k
https://www.msi.com/Graphics-Card/support/N750-TF-1GD5OC
2 cpu Pen 1151 4600-900k
3 kit ram 32g như hình 2.8tr
202062c8c445-d8a3-4a2d-88c0-6b4a22be5694.jpg

20209217c7d4-d143-4d96-ad50-82d4399a0325.jpg
 
Top