TQ Mua 1050ti lowprofile/ 1030 slient

Em có EVGA GT1030 Fullbox Likenew nhưng cũng không muốn bán lắm.
1Tr8 hàng tính giữ lại sưu tầm.
1605166390347.png
 
Top