SG Mua 3770T, Q9550S, main lap K55...; Bán E5 2665, dr3 ecc, LG 27MP59G, B85, DDR4 lap...

anhdetinh

Tốn nhiều tiền cực...
Up cho bác mau tìm đc Q9550S :D
MI950AF 1.jpg
 
Top