thảo luận Mua chung trao đổi khóa học trên Udemy

Lỡ Mồm Bị Ban

Senior Member
Tôi đang trong quá trình ôn thi IELTS và cũng có mua một số khóa học trên Udemy. Tôi đã mua 4, 5 khóa cho từng chủ đề. Nhưng vì chính sách của Udemy chỉ giảm giá $10 cho tài khoản mới. Do tôi đã mua một vài khóa rồi nên giá nó đôn giá lên tầm $50, không còn được $10 nữa nên tôi thấy hơi chát. Hiện tại tôi đang cần khóa này
https://www.udemy.com/course/mastering-ielts-speaking-the-model-answers-edition/

Ae nào tài khoản mới mua rồi share khóa này giúp tôi thì tôi sẽ tải mấy khóa khác tôi mua để đáp lễ. Hoặc có thể góp mua chung cũng được. Tất cả các khóa học của tôi đều do người bản ngữ viết, và đều là cựu giám khảo IELTS nhé.
 
Top