HN Mua CPU i7 920

CreativeThinkingV2i

Senior Member
Có i7 920 + Xeon X5560 mà giữ làm kỷ niệm thôi .
vQ7rnrI.gif
vQ7rnrI.gif
vQ7rnrI.gif
 
Top