HN mua h110 và h81 hoặc 61

MiniPC

Junior Member
Có giga h110 ds2 không box bh dài và Asrock H110 H110M-DVS fullbox như mới bh 10/2022
Đồng giá 700k
 
Top