tin tức Mua lại Mercedes-Benz cũ , chủ xe tin vào ... và bị hớ mất xxx triệu

deviantart

Đã tốn tiền
Xe giờ mua cũ lại mua gara chắc 99% tua Oddo cmnr, như thằng Kien Civic lên youtube nói thẳng xe tua hết mà. Mà tua thế thì sao kiểm soát được mấy mốc bảo dưỡng nhỉ. :ops:
Nói thẳng là tua nhưng nói có chính xác ko. Ví dụ tua 40k nói 10k :doubt:
 
Top