thắc mắc Mua SSD cài win bị sập nguồn

TraiKimThanh

Junior Member
Chơi main cũ mà lại mua online là dở rồi.
Ổ cứng hay ram lỗi cái biết ngay chứ main qua sửa chữa thì khi biết lắm.
 
Top