Mức lương Bầu Đức nhận được từ công ty HAGL trong năm 2020?

high and low

Senior Member
1612410534149.png

Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức. Ảnh: HAGL

Trong năm 2020, với vai trò là Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, Bầu Đức nhận mức lương khiến cho nhiều người bất ngờ.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa công bố báo cáo tài chính tổng hợp, trong đó tiết lộ mức lương của Hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc.
Trong đó, mức lương của ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức), Chủ tịch HĐQT nhận được 2,3 tỉ đồng trong năm 2020, như vậy trung bình mỗi tháng nhận 195 triệu đồng.

Những năm gần đây, lương của Bầu Đức liên tục giảm. Vào năm 2014, tổng thù lao và các lợi ích khác mà Hoàng Anh Gia Lai trả cho bầu Đức là 5,58 tỉ đồng/năm, tương đương 465 triệu đồng/tháng. Nhưng kể từ năm 2015 – thời điểm Hoàng Anh Gia Lai bắt đầu xuống dốc, mức lương chi cho dàn lãnh đạo bắt đầu giảm dần.

1612410577393.png

Mức lương mà HAGL trả cho Bầu Đức.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV.2020, doanh thu tài chính của HAGL đạt 784 tỉ đồng, tăng 471 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2019. Nguyên nhân là do tập đoàn đã ghi nhận lãi từ việc thanh lý các khoản đầu tư. Khoản thu nhập này không phát sinh trong cùng kỳ năm 2019.

Chi phí hoạt động tài chính trong kỳ giảm 439 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2019, cụ thể, quý IV.2019, chi phí hoạt động tài chính của doanh nghiệp là 942 tỉ đồng, thì quý IV.2020 đạt 503 tỉ đồng. Biến động chủ yếu ở phần chi phí lãi vay tăng 166 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2019, do số dư nợ vay tăng.

Lỗ thanh lý các khoản đầu tư giảm 589 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2019 do quý IV.2019, tập đoàn ghi nhận lỗ từ việc thanh lý các khoản đầu tư. Khoản chi phí này không phát sinh trong cùng kỳ năm 2020. Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái giảm 42 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2019.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý IV.2020 đạt 914 tỉ đồng, tăng 318 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2019.

Song cả quý IV.2020, doanh nghiệp vẫn lỗ trước thuế 1.521 tỉ đồng, bao gồm lỗ hoạt động kinh doanh 868 tỉ đồng và lỗ khác 653 tỉ đồng. Theo HAGL, nguyên nhân chủ yếu là do giá bán sản phẩm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 dẫn tới lỗ gộp trong quý IV.2020. Trong năm, tập đoàn đã ghi nhận dự phòng theo nguyên tắc thận trọng trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, chi phí lãi vay vẫn còn khá cao.
..................................................................................................................................................................................................
https://laodong.vn/doanh-nghiep-doa...uoc-tu-cong-ty-hagl-trong-nam-2020-876651.ldo

Bầu đức giờ thảm thế, lương còn thua cả chuẩn vozer nữa :doubt:
 
Top