thắc mắc Mục warnings là gì?

2 0 1 4

Member
Như tit, nay em vào voz thấy thêm mục warnings 50/0 nghĩa là gì vậy các thím, kiểu cảnh cáo hay sao vậy ạ?
 
Top