Multi đức

a2ofyou

Senior Member
Nhưng mà chèn túp trên di động bị lỗi autoplay túp của người khác aka chiếm màn hình cái khung chèn link
Ô sô
Emoji phải chuyển về dạng desktop mới nhảy ra cái khung chèn. Để bình thường an roi mode không có. Bấm vô không hiện khung
 

tongjet

Member
Ai test trên di động xem nó như nào đi :LOL:
Ơ thế mắc dịch mắc gió gì sao ko làm cái nút multi đức như hồi xưa đi.. Ngựa ngòng chi rồi than..:LOL:
Đức trên di động. Muốn đức bao nhiêu thằng thì cứ nhấn reply vào bài của thằng đó. Chỉ multi đức trên cùng pgae thôi. Chuyển page thì editor nó nạp lại mất tiêu quote của page trước!
 

Attachments

Last edited:
Top