Muốn vào công chức sẽ phải thi lấy ‘giấy chứng nhận’ kiểm định chất lượng đầu vào

Cho rằng thi tuyển công chức hiện nay “chưa đủ để đánh giá năng lực, kỹ năng mềm của người dự tuyển”, Bộ Nội vụ đang dự thảo đề án yêu cầu người muốn vào công chức phải được cấp giấy chứng nhận.
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo kiểm định chất lượng đầu vào công chức /// Ảnh Ngọc Thắng
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo kiểm định chất lượng đầu vào công chức
ẢNH NGỌC THẮNG

Thi tuyển hiện nay chưa đủ để đánh giá năng lực, kỹ năng mềm của công chức
Cụ thể, theo “Đề án thực hiện thống nhất việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức” đang được Bộ Nội vụ đưa ra lấy ý kiến, Bộ này dự kiến tổ chức kỳ kiểm định đầu vào tập trung với những người muốn vào công chức.
Kỳ kiểm định sẽ được tổ chức 1 năm 2 lần tại 4 địa điểm trên toàn quốc.
Người vượt qua kỳ kiểm định sẽ được cấp giấy chứng nhận có hiệu lực trong vòng 12 tháng để làm các thủ tục xét tuyển vào công chức.
Nguyên nhân ra đời đề án này được Bộ Nội vụ cho biết do nội dung thi tuyển công chức hiện nay chưa đủ để đánh giá năng lực, kỹ năng mềm của người dự tuyển.
“Vị trí công chức không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn mà còn cần có năng lực, kỹ năng hoạt động công vụ”, đề án thuyết minh, đồng thời cho rằng “quá trình tuyển dụng chưa thực sự là quá trình đánh giá năng lực với những thước đo hiệu quả để tuyển đúng ứng viên”.
Theo đề án, mô hình tuyển dụng công chức theo hướng phân cấp cũng bộc lộ những hạn chế về cách làm, về việc bảo vệ tính khách quan, công khai, minh bạch trong hoạt động tuyển dụng, chi phí tuyển dụng, dẫn đến chất lượng, hiệu quả chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn.
“Hiện trạng này đòi hỏi cần có những bước chuyển quan trọng trong tuyển dụng công chức ở nước ta”, đề án nêu rõ.
Với quan điểm này, 2 phương án kiểm định chất lượng đầu vào được đưa ra.
Phương án 1 là đánh giá năng lực tổng hợp của thí sinh trên các phương diện về kiến thức, kỹ năng, thái độ; bao quát những lĩnh vực về chủ trương, đường lối của Đảng; Hiến pháp, pháp luật của nhà nước về ngành, lĩnh vực; quyền, nghĩa vụ của công chức; kiến thức văn hóa, lịch sử; kỹ năng giao tiếp, đạo đức công vụ… bảo đảm đánh giá được năng lực nhận thức và năng lực tư duy, ứng dụng vào thực tiễn của thí sinh. Các nội dung về kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học sẽ được tổ hợp chung trong 1 bài thi kiểm định với thời lượng ít nhất 180 phút.
“Kiểm định không chỉ là việc đánh giá kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học của thí sinh như các nội dung tuyển dụng công chức trong thời gian vừa qua, mà phải đánh giá tổng hợp, toàn diện năng lực của thí sinh dự tuyển (đánh giá được sự hiểu biết nền tảng, cần thiết cho vị trí công chức; hiểu biết chức trách, nhiệm vụ, khả năng, kỹ năng, thái độ, trách nhiệm sẵn sàng đảm đương vị trí công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm)", theo đề án.
Ngân hàng câu hỏi được xây dựng bởi các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà quản lý từ cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu hàng đầu của cả nước, các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan sử dụng công chức để đảm bảo chất lượng ngân hàng đề thi.
Phương án 2 là thi theo Nghị định 161 hiện nay, nhưng có đổi mới theo hướng tăng thời lượng, tăng số câu hỏi, nhằm tạo cơ sở đánh giá toàn diện hơn năng lực thí sinh. Số lượng câu hỏi kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học dự kiến là 100 câu mỗi môn. Nội dung câu hỏi tiếp cận theo hướng đánh giá năng lực (kiến thức, kỹ năng, thái độ) thay vì đánh giá kiến thức đơn thuần được trang bị trong hệ thống giáo dục quốc dân.
Bộ Nội vụ đề xuất chọn phương án 1.
Kiểm định tập trung 1 năm 2 lần, thi trượt 6 tháng sau sẽ được thi lại
Theo phương án này, thí sinh dự tuyển sẽ phải tham dự một kỳ kiểm định đầu vào chất lượng công chức, sau đó, nếu trả lời đúng 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì sẽ được đơn vị kiểm định cấp giấy chứng nhận.
Giấy chứng nhận này là cơ sở để các cơ quan tuyển dụng công chức thực hiện các bước tiếp theo trong quá trình tuyển dụng. Giấy chứng nhận có giá trị 12 tháng kể từ ngày cấp để thí sinh đăng ký tuyển dụng vòng 1, có giá trị trong cả nước và cho tất cả các vị trí tuyển dụng.
https://thanhnien.vn/thoi-su/muon-v...han-kiem-dinh-chat-luong-dau-vao-1232177.html
Chứng nhận ăn hại. CV ai có cái này vứt luôn :shame:
 
Top