Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất, kim ngạch trên 24,6 tỷ USD

anhxipo1

Senior Member
Kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm cả nước đạt 99,36 tỷ USD, giảm 1,7% so với cùng kỳ năm trước. Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất với kim ngạch trên 24,6 tỷ USD.

Theo số liệu từ Tổng Cục thống kê, Bộ Kế hoạch & Đầu tư trong 5 tháng đầu năm ghi nhận 17 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Điện thoại và linh kiện dẫn đầu danh sách này khi đạt 18 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng chủ lực đều giảm so với cùng kỳ, trừ một số nông sản như gạo, cà phê, hạt điều tăng nhẹ.
Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất, kim ngạch trên 24,6 tỷ USD

Ảnh minh họa
Về thị trường hàng hóa xuất khẩu, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm với kim ngạch đạt 24,6 tỉ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước. , tiếp đến là Trung Quốc, EU, ASEAN và Nhật Bản.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu gần 97,5 tỷ USD hàng hoá trong 5 tháng đầu năm, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm. Khu vực kinh tế trong nước nhập khẩu 41,94 tỷ USD, phần còn lại thuộc về khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất với kim ngạch ước tính trên 28,9 tỷ USD.

Giá trị nhập khẩu nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm tỷ trọng áp đảo trong cơ cấu hàng hoá với 93,3%, tương đương 90,98 tỷ USD. Nhóm hàng tiêu dùng chiếm thiểu số với khoảng 6,5 tỷ USD.

Cán cân thương mại hàng hoá ước tính xuất siêu 1,9 tỷ USD. Khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 8,6 tỷ USD, trong khi khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (bao gồm dầu khí) xuất siêu đến 10,5 tỷ USD.

http://congly.vn/kinh-doanh/doanh-n...n-nhat-kim-ngach-tren-24-6-ty-usd-345420.html
 
Top