Myanmar bắt giữ cựu đại sứ Anh

Sunny19

Senior Member

Anh bây giờ làm gì đủ tuổi đem quân tác chiến và tấn công một quốc gia cách nửa vòng Trái Đất
Ai nói m không đủ tuổi vậy? Còn hơn cả đủ nhé m:look_down:

anh-trident-2_oqkt.jpg
 

Atlas13

Senior Member
Ờ, nuke phát cho chết sạch rồi ngồi rung đùi chơi đợi đất đai hết nhiễm phóng xạ rồi đưa quân vào chiếm luôn cũng được
Đừng suốt ngày đem nuke ra hù như thằng trẻ con đi bàn chuyện người lớn thế
 
Trả thù dân tộc hồi thuộc địa à? Dòng máu chos ... à nhầm máu chiến vẫn cuồn cuộn chảy trong dân Miến :sure:
 

Atlas13

Senior Member
Đánh đi rồi Anh trả tiền cho, tiện lập hợp đồng mua nông-thuỷ sản, Úc lại chẳng sướng trợn mắt.


via theNEXTvoz for iPhone
Dân Úc nó đem chính phủ ra tế sống.
Bây giờ làm đéo gì có nước nào đem quân đội quốc gia đi đánh thuê để tấn công nước khác.
 
Top