Năm đại họa (2012) - Phút thứ 44:22

Lady Killer96

Đã tốn tiền
Gã thống đốc đó là diễn viên. Ông ta nói gì thì cứ làm ngược lại! Chạy đi đâu trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn!
 
Top