Nắm tay là một thứ quan hệ xác thịt khó thực hiện nhất

HieuNibba91

Senior Member
Hmmmm, oke hiểu, vậy là đừng có cố đụng vào gái mà để cho nó thèm rồi mới từ từ vuốt ve :feel_good::feel_good:
 

Quavui1

Senior Member
bài báo năm 2007 mình cất trong notes, giờ bê lên đây đầu độc vozer

khuyến cáo nội dung dành cho trẻ dưới 16 tuổi, lớn hơn xin đừng đọc :love:
---
Tôi nhớ không nhầm thì cái này do Page Down viết:LOL:;);););)
 

thanh_chu

Member
Một cái nắm tay mà ngọt ngào như zị thì ai cũng thích. Nhưng mà cái cảm giác sau khi buông ra thật sự tê tái hơn nhiều!

Nhưng mà, chạy xe thì nên chạy 2 tay, chạy 1 tay có ngày sml :sad:
 

fuok_vo02

Senior Member
Thần chú" nắm được tay, dây được vếu, bú đc
" luôn đúng
Nắm tay là cái mở đầu câu chuyện:confident:
 
Top