HN Nâng cấp thừa ra vài món cần bán: HDD, Ram laptop, card wifi.

Top