Nắng nghe, tiếp thu...bác bộ trưởng bộ giáo dục nói ngọng à?

Yooogle

Senior Member
Ngọng vcl chứ ngọng gì? Đừng ai đổ cho đấy là tiếng địa phương nhé. Các ca sĩ miền Nam, miền Trung khi hát đều phải hát giọng HN chuẩn, vì đó là tiêu chuẩn bắt buộc trong nghề nghiệp của họ. Còn như anh ngọng thì có vẻ không tôn trọng cái mảng của anh ý đang làm lắm, nhìn kết quả thì thấy cũng phù hợp thôi
 

HellfireX

Senior Member
Ngọng vcl chứ ngọng gì? Đừng ai đổ cho đấy là tiếng địa phương nhé. Các ca sĩ miền Nam, miền Trung khi hát đều phải hát giọng HN chuẩn, vì đó là tiêu chuẩn bắt buộc trong nghề nghiệp của họ. Còn như anh ngọng thì có vẻ không tôn trọng cái mảng của anh ý đang làm lắm, nhìn kết quả thì thấy cũng phù hợp thôi
Em bàng hoàng quá bác 😱
 
Top