góp ý Nên chấn chỉnh lại mục 104

Ai vào mục 104 thì giờ sẽ thấy nó giống như bãi rác vậy, toàn bài post nhảm nhí.
Chả hiểu ông nào đang quản lý cái khu vực đấy nữa.
Đã làm thì làm cho tử tế còn không muốn làm hay không làm được thì nên xin nghỉ đi.
 
Top