Nên có phân loại tin tức trong forum

sehtr7

Đã tốn tiền
Vd như tin tức hay điểm báo hay review luôn nên có prefix khi lập thread, vd như PC/Mobile/Thiết bị Nghe Nhìn/Xe cộ/Sức khoẻ thể thao/Tâm sinh lý/An sinh xã hội/Ăn chơi giải trí/Chính trị...

Post chính trị dùng prefix mobile thì ban luôn cho nhanh, box chính trị có thể set từ khoá riêng với các box khác, mỗi box có thể có từ khoá khác nhau.
 
Top