góp ý Nên để thêm phân trang đầu mỗi topic.

Status
Not open for further replies.

KytoSai

Senior Member
Đồng quan điểm, tuy cái bấm chủ yếu là cuối trang nhưng đầu trang cũng cần có đôi khi đọc ngya cái bài đầu thấy không thích thì next luôn cũng lẹ, còn không thì sticky luôn trên nav càng tốt =_= !!!
 

Wind-Blade

Senior Member
:) cái này easy nhưng đang chờ làm giao diện, đổi giao diện mới chắc admin làm 1 thể :LOL: vì nó theo giao diện của xenforo
 
Status
Not open for further replies.
Top