thắc mắc Nên lập thêm thớt về việc xóa bài...

NONO

Senior Member
Box có thớt bị ban rồi, cá nhân tôi thấy nên thêm box thắc mắc xóa bài cho trọn vẹn. Chứ bài bị xóa mà vào thớt bị ban hỏi thì không hạp lý lắm.
---
Nhân tiện, nhờ mod @scorpione cho hỏi bài báo tôi điểm bị xóa là bài nào, tại thấy mỗi sms báo vi phạm mà ko có link bài. Trong khi hôm qua có điểm 2 bài thì thấy xóa mất cả 2. Mà nội dung thì thấy không vi phạm thì phải, 1 bài về ung thư khi không hút thuốc, còn bài nữa nói về bộ sưu tập cổ vật của đại gia Hải Phòng - bài này chữ có thẻ quote còn đâu là ảnh cổ vật...
 

scorpione

Cạp Xanh
tayto
Box có thớt bị ban rồi, cá nhân tôi thấy nên thêm box thắc mắc xóa bài cho trọn vẹn. Chứ bài bị xóa mà vào thớt bị ban hỏi thì không hạp lý lắm.
---
Nhân tiện, nhờ mod @scorpione cho hỏi bài báo tôi điểm bị xóa là bài nào, tại thấy mỗi sms báo vi phạm mà ko có link bài. Trong khi hôm qua có điểm 2 bài thì thấy xóa mất cả 2. Mà nội dung thì thấy không vi phạm thì phải, 1 bài về ung thư khi không hút thuốc, còn bài nữa nói về bộ sưu tập cổ vật của đại gia Hải Phòng - bài này chữ có thẻ quote còn đâu là ảnh cổ vật...
Trước khi điểm báo thì vui lòng đọc kỹ và thật kỹ để hiểu nội quy điểm báo đã stick qua nhiều đời nhà MOD, cảm ơn bạn.
 
Top