nên mua vàng nhẫn hay vàng miếng

17.8 cm

Senior Member
Có tiền thì ra tiệm quất cục này cho Cu

không tiền thì mua cái này
 
Top