Nên tiếp tục ẩn f33

Ủng hộ. Nên ẩn f33 và giới hạn member mới truy cập. Chứ mở đăng ký cho thành viên mới vào f33 thì đúng loạn.
 

God of Truth

Senior Member
Vote ẩn trước khi animal vào làm việc. Mở đăng ký mà lại cho f33 hiện ra thì không khác gì lạy ông tui ở bụi này. Bọn beat/facebook các kiểu nó lại bu vào.
 
Top