Nếu 1 nick vào lại thớt đã xem thì số view có tăng không?

QuanTanBinh

Junior Member
Nếu 1 nick vào 1 thớt sẽ được tính là 1 view, vậy nếu nick đó vào lại thớt đó thì số view có tăng thành 2 ko các thím. Nhìn lại cái thớt bầu cử có tới 2 triệu view thật là kinh.
 

hayuki

Senior Member
Nó có và nhân theo page nữa chứ không chỉ 1 click 1 view nhé
65 - 8HaBVzr.png
 
Top