Nếu có thể quay lại năm 22 tuổi các thím sẽ làm gì

khicon_9

Senior Member
quay lại 22 tuổi thì all bit chứ làm gì
SplyEyV.png
SplyEyV.png
SplyEyV.png
SplyEyV.png
 

Dr.ChjckEn

Senior Member
vẫn để mọi việc trôi qua như vậy mặc dù hồi đó loser :D ( nợ môn , nghèo , bị ny cắm sừng ) . Vì k có như thế sẽ k có bản thân của ngày hôm nay

via theNEXTvoz for iPhone
 
Top