Nếu đẻ ra thằng con gay thì cá thím tính sao?

zjason

Senior Member
Hỏi như tít. Nếu vào trong trường hợp này, tầm tuổi dậy thì nó trổ bóng thì các thím sẽ xử lý như thế nào?
12 - bv6Lc1I.png
 

YHocPoTay

Đã tốn tiền
Nếu nó phát triển bình thường đến tuổi dậy thì mới trổ bóng thì đây là bệnh về thần kinh, lệch lạc về nhận thức. Theo tôi là vậy nhé.
 
Top