thắc mắc Nếu dự luật mạng xã hội được tung ra thì kiện Twitter về clip porn nhan nhản trên đó được không ?

Nếu một người bên Mỹ, thấy hình ảnh hay những gì liên quan mình trên đó, ảnh hưởng xấu đến mình, lúc đó thay vì kiện thằng post bài như trước giờ vẫn hàng ngàn vụ kiện đang diễn ra, thì giờ đây, nếu dự luật MXH được tung ra thì lúc này kiện luôn Twitter vẫn được đúng không ?

Đây có phải là lý do mà FB đang rén và đăng đàn ngay, không dám bật lại như thằng Twitter ?
 
Top