Nếu được quay ngược thời gian thì các bác sẽ thay đổi gì?

zeron0

Senior Member
Em mà được quay ngược thời gian em sẽ cản thằng cha phát minh ra ni lông
Qcg0oqw.jpg
vì nó mà h môi trường sống\ảnh hưởng quá trời
9NN5SUy.png
 
Top