Nếu gặp Tủ Lạnh ngoài đời anh em sẽ làm gì?

☬Ghost Rider☬

Junior Member
Hóng những phản ứng của các thím khi gặp người nổi tiếng :ah:
mqdefault-151f0.jpg
 
Top