Nếu vợ ban xin phép được ...

XaoLon.Net

Đã tốn tiền
Nếu vợ bạn xin phép được quan hệ gần gũi thân xác nồng ấm với một nam nhân cao to đẹp trai hơn , thì bạn có sẵn sàng say Yes hay không ?
Tôi già rồi, 59 tuổi, nhà lầu xe hơi có đủ cả (nhà rent xe thì lease). Quê tôi Trà Vinh miên nhiều, nên tôi vớt một em mới có 19 tuổi, nhưng nhìn hơi già và lao động khổ kham.
Để dạy dỗ em nó, tôi cho em nó xem những phim đồi trụy tây âu mỹ như là gang bang group sếch , cuckold version Việt vâng và vâng vâng. Ai ngờ đâu nó lại backfire tôi các cụ ạ. Sau một thời gian xem thì em nó muốn thử tay 3, đối tác là một tay thợ đào đìa người miên cao to lực lưỡng, da đen mun và nhìn tướng như hung thần, lúc làm chuyện ấy chắc có lẻ như trâu bò húc nhau.
Tôi đang phân vân, có nên hay không nên việc này, em nó năn nỉ xin tôi 3 lần rồi tuần này, Em nó nói ngày July 4 hãy đễ anh chàng người miên kia bắn pháo hoa vào người ẻm để thăng hoa.
 

IronManZ

Senior Member
Nếu vợ bạn xin phép được quan hệ gần gũi thân xác nồng ấm với một nam nhân cao to đẹp trai hơn , thì bạn có sẵn sàng say Yes hay không ?
Tôi già rồi, 59 tuổi, nhà lầu xe hơi có đủ cả (nhà rent xe thì lease). Quê tôi Trà Vinh miên nhiều, nên tôi vớt một em mới có 19 tuổi, nhưng nhìn hơi già và lao động khổ kham.
Để dạy dỗ em nó, tôi cho em nó xem những phim đồi trụy tây âu mỹ như là gang bang group sếch , cuckold version Việt vâng và vâng vâng. Ai ngờ đâu nó lại backfire tôi các cụ ạ. Sau một thời gian xem thì em nó muốn thử tay 3, đối tác là một tay thợ đào đìa người miên cao to lực lưỡng, da đen mun và nhìn tướng như hung thần, lúc làm chuyện ấy chắc có lẻ như trâu bò húc nhau.
Tôi đang phân vân, có nên hay không nên việc này, em nó năn nỉ xin tôi 3 lần rồi tuần này, Em nó nói ngày July 4 hãy đễ anh chàng người miên kia bắn pháo hoa vào người ẻm để thăng hoa.
Xao lol ít thôi cháu ơi, để sức mà học
 

luunn_54v2

Senior Member
Nếu vợ bạn xin phép được quan hệ gần gũi thân xác nồng ấm với một nam nhân cao to đẹp trai hơn , thì bạn có sẵn sàng say Yes hay không ?
Tôi già rồi, 59 tuổi, nhà lầu xe hơi có đủ cả (nhà rent xe thì lease). Quê tôi Trà Vinh miên nhiều, nên tôi vớt một em mới có 19 tuổi, nhưng nhìn hơi già và lao động khổ kham.
Để dạy dỗ em nó, tôi cho em nó xem những phim đồi trụy tây âu mỹ như là gang bang group sếch , cuckold version Việt vâng và vâng vâng. Ai ngờ đâu nó lại backfire tôi các cụ ạ. Sau một thời gian xem thì em nó muốn thử tay 3, đối tác là một tay thợ đào đìa người miên cao to lực lưỡng, da đen mun và nhìn tướng như hung thần, lúc làm chuyện ấy chắc có lẻ như trâu bò húc nhau.
Tôi đang phân vân, có nên hay không nên việc này, em nó năn nỉ xin tôi 3 lần rồi tuần này, Em nó nói ngày July 4 hãy đễ anh chàng người miên kia bắn pháo hoa vào người ẻm để thăng hoa.
Đức lại cho tròn nhiệm vụ
Đúng như tên acc. Ông còn phải học tập natuan nhiều
 
Top