New member bắt đầu vào rồi :3

henxuj29

Senior Member
Toàn bị ra đảo lập acc chứ đám khác chúng nó có FB rồi đời nào thèm vào đây
 
Top