Next voz mượt mà quá

calvin

Member
Giờ thì nhẹ như tiên ông đẩy xe bò
Rồi đồng bộ lại hàng triệu thread với trăm triệu post ở voz cũ sang là biết mặt ngay
Lúc đấy lại thành tiên ông đẩy quả núi
 
Top