Next voz quảng cáo nhiều vậy

Status
Not open for further replies.

AccMoiDungBan

Senior Member
Dùng trình duyệt trên đt. Quảng cáo bự chà bá hiện ngay sau khi tải, quảng cáo giữa các post, quảng cáo stick dưới bottom, rồi còn quảng cáo hiện sau khi chuyển hướng :confused:

bán gói bỏ quảng cáo đê mấy anh ơi:bad_smelly:
 

Robert John Downey Jr.

Đã tốn tiền
Tôi có thấy cái QC nào đâu
8gPgeFr.png
 

Hổ đàng hoàng

Senior Member
dùng trên điện thoại thấy nhiều qc quá, đồng ý qc nhưng qc ở 1 chỗ thôi nó đan xen vào bài viết thật chíu khọ
 
Status
Not open for further replies.
Top