Next voz quảng cáo nhiều vậy

Status
Not open for further replies.
Dùng trình duyệt trên đt. Quảng cáo bự chà bá hiện ngay sau khi tải, quảng cáo giữa các post, quảng cáo stick dưới bottom, rồi còn quảng cáo hiện sau khi chuyển hướng :confused:

bán gói bỏ quảng cáo đê mấy anh ơi:bad_smelly:
 
Status
Not open for further replies.
Top