Ngân hàng "đua nhau" thanh lý ô tô, hàng loạt xe dưới 200 triệu đồng

sadmanbo

Đã tốn tiền
Sáng nay mới gặp ông khách y chang, nợ 2 tháng không đóng tiền vay xe, xe 14 tháng hết hạn bảo hiểm 2 tháng, tự lái đụng vào giải phân cách bung hết túi khí, nát tươm cái đầu.
Ổng kêu nhắm làm lại mắc tiền quá thì vứt mẹ nó cho ngân hàng, xe công ty đứng tên còn nợ ngân hàng cả đống nên ko sợ,
Có hỏi sơ sơ thì biết xe công ty đứng tên vay ngân hàng trả góp trong 6 năm.
Mới trả 1 năm thôi, nếu công ty giải thể bán sạch tài sản không còn khả năng trả hoặc như trường hợp trên, tai nạn nát cả xe lại chây lì ko mua bảo hiểm mới thì sao các thím.
 

bone1406

Member
Sáng nay mới gặp ông khách y chang, nợ 2 tháng không đóng tiền vay xe, xe 14 tháng hết hạn bảo hiểm 2 tháng, tự lái đụng vào giải phân cách bung hết túi khí, nát tươm cái đầu.
Ổng kêu nhắm làm lại mắc tiền quá thì vứt mẹ nó cho ngân hàng, xe công ty đứng tên còn nợ ngân hàng cả đống nên ko sợ,
Có hỏi sơ sơ thì biết xe công ty đứng tên vay ngân hàng trả góp trong 6 năm.
Mới trả 1 năm thôi, nếu công ty giải thể bán sạch tài sản không còn khả năng trả hoặc như trường hợp trên, tai nạn nát cả xe lại chây lì ko mua bảo hiểm mới thì sao các thím.
Chắc NH làm lại rồi thanh lý thôi chứ biết sao giờ
 
Top