Ngăn trẻ làm hại bản thân

Nothin.

Senior Member
Giờ dạy con nít cho nó cái đt rồi làm cái gi cũng cắm mặt vào đó riết hư người.
 
Top