tin tức Ngày mai Apple sẽ ra mắt thế hệ máy Mac chạy chip ARM tự làm

[email protected]

Đã tốn tiền
Tối mai là sự kiện Apple sẽ diễn ra. Bằng cách nào đó bên T*h T* đã kiếm được con Dev kit này để test. Nhìn qua qua thì khá ổn. Chỉ chưa rõ hiệu năng thực sự với các ứng dụng nặng như thế nào và Apple làm sao để hỗ trợ các app x86 đây. Nếu con chip ARM này hiệu năng tốt sẽ hứa hẹn cho thế hệ Macbook mát mẻ :)

https://tinhte.vn/thread/xai-thu-mac-mini-chip-a12z-chay-macos.3217353/

 

hx70f

Đã tốn tiền
Tối mai là sự kiện Apple sẽ diễn ra. Bằng cách nào đó bên T*h T* đã kiếm được con Dev kit này để test. Nhìn qua qua thì khá ổn. Chỉ chưa rõ hiệu năng thực sự với các ứng dụng nặng như thế nào và Apple làm sao để hỗ trợ các app x86 đây. Nếu con chip ARM này hiệu năng tốt sẽ hứa hẹn cho thế hệ Macbook mát mẻ :)

https://tinhte.vn/thread/xai-thu-mac-mini-chip-a12z-chay-macos.3217353/

Mát như con iphone mới ấy à? :rolleyes:
 
Top